Projekt: Installer z svn, mvn i spring-boot

Każda aplikacja warta lub nie warta uwagi ale posiadająca aspiracje ma dziś własny instalator. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się stworzenie narzędzia do instalacji naszego projektu. Będzie to plik wykonywalny typu EXE. Jego zadaniem będzie zebraniem informacji od użytkownika o przeczytaniu licencji (zaznaczeniu odpowiedniego kwadracika), zadecydowanie o utworzeniu ikony na pulpicie, wybranie miejsca na dysku gdzie ma zostać zainstalowana aplikacja (plik jar), oraz na samym końcu uruchomienie naszej aplikacji.
Do tej prezentacji wybrałem bardzo prostą opcję czyli zagnieździłem plik .jar w pliku .exe, wiem że dziś mamy dobrodziejstwo internetu i możemy sobie spokojnie pobrać zasoby. Sypię głowę popiołem ale naszym celem jest uruchomienie aplikacji a nie sprzeczanie się nad tym co można 😉
Instalator jest bardzo prosty i to jest jego celem. Jeśli ktoś ma chęć rozszerzyć projekt o nowe możliwości to proszę bardzo, będzie mi miło że dałem komuś natchnienie.

│  LICENSE.md
│  pom.xml
│  README.md
│
└───src
 └───main
  ├───java
  │ └───pl
  │  └───estrix
  │   └───javafx
  │    AppContext.java
  │    FilterProp.java
  │    InstallerService.java
  │    JavaApplication.java
  │    MainController.java
  │    Step1Controller.java
  │    Step2Controller.java
  │    Step3Controller.java
  │
  └───resources
   │  main.fxml
   │  step_1.fxml
   │  step_2.fxml
   │  step_3.fxml
   │
   ├───content
   │  application.ico
   │  config.bat
   │  JavaFxGitSample_5.0.0.jar
   │  sudo.cmd
   │
   ├───img
   │  application.png
   │  logo.png
   │
   └───META-INF
      spring.factories